Inauguracja kampanii prewencyjnej PIP

Wystąpienie Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka podczas zorganizowanego w Poznaniu seminarium „Profilaktyka zagrożeń wypadkowych oraz dobre praktyki w sektorze przetwórstwa mięsa” zainaugurowało ogólnopolską kampanię Państwowej Inspekcji Pracy „Dobry przepis na bezpieczeństwo”.

wwwDSC0040

Seminarium zorganizowano 30 września 2019 r. podczas odbywających się w Poznaniu Międzynarodowych Targów POLAGRA–TECH. W trakcie swojego wystąpienia Główny Inspektor Pracy podkreślił, że prowadzenie działań prewencyjnych jest istotne i potrzebne ze względu na ich komplementarną funkcję w stosunku do rutynowej działalności kontrolnej, prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy. Zaznaczył, że jednym z podstawowych zadań skutecznej prewencji jest zapobieganie zagrożeniom w środowisku pracy poprzez przekazywanie wiedzy, przekonywanie oraz wypracowywanie właściwych postaw u pracodawców i pracowników.

wwwDSC0026

Witając uczestników seminarium Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, zwróciła uwagę na zagrożenia występujące w przetwórstwie spożywczym oraz życzyła wszystkim uczestnikom programu prewencyjnego osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

wwwDSC0044

W części merytorycznej Krzysztof Twardowski, Starszy Inspektor Pracy w OIP Poznań, przedstawił specyfikę zagrożeń w zakładach przetwórstwa mięsa. Z kolei Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy, na podstawie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy dokonał analizy wypadków przy pracy w sektorze przetwórstwa mięsa. Przykłady dobrych praktyk w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy w zakładzie przedstawił Roman Budzowski, Główny Specjalista ds. bhp w firmie „Prosiaczek” Sp. z o.o. z miejscowości Krąplewice w woj. kujawsko-pomorskim. Na zakończenie seminarium Jerzy Wlazło, Dyrektor Departamentu Promocji i Prewencji Głównego Inspektoratu Pracy, omówił cele i założenia kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Dobry przepis na bezpieczeństwo”.

W seminarium uczestniczyli także: Iwona Hadacz, Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń Głównego Inspektoratu Pracy, Bartosz Gaca, Wicedyrektor ds. prewencji w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS, przedstawiciele współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, pracodawcy i przedsiębiorcy branży mięsnej oraz inspektorzy pracy, koordynatorzy kontroli w ramach kampanii PIP „Dobry przepis na bezpieczeństwo”.

wwwDSC0066

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek uczestniczył również w uroczystości otwarcia targów POLAGRA-TECH. Gościł ponadto na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy, na którym inspektorzy pracy udzielali porad prawnych i technicznych związanych z bezpieczeństwem w sektorze przetwórstwa spożywczego. Na stoisku wszyscy zainteresowani tą problematyką mogli otrzymać materiały informacyjno-promocyjne przygotowane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy.

wwwDSC0153