• RSS
  • Wersja tekstowa
02.10.2019 Artykuł archiwalny

Na jubileuszu „Pracodawców RP”

Na Zamku Królewskim w Warszawie 2 października 2019 r. z udziałem Dariusza Mińkowskiego, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 30-lecia organizacji pracodawców „Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej”.

Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP


Konferencja odbyła się pod hasłem „Pracodawcy Europy Środkowej i Wschodniej. Trzydzieści lat doświadczeń i przyszłość”.

Dariusz Mińkowski, Zastępca Głownego Inspektora Pracy i Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP

Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy skierował list okolicznościowy do Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta „Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej”. Pismo przekazał na czasie konferencji Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Główny Inspektor Pracy podkreślił, że organizacja „Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej” jest uznanym partnerem społecznym, której głos ma wpływ na kształtowanie gospodarki państwa. Główny Inspektor Pracy życzył organizacji dalszego rozwoju oraz realizacji wyznaczonych celów.

Uczestnicy konferencji