• RSS
  • Wersja tekstowa
25.09.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie z szefem inspekcji pracy Holandii

24 września 2019 r. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek i Marc Kuipers, Inspektor Generalny Inspekcji Spraw Społecznych i Zatrudnienia Holandii, spotkali się w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Tematem rozmów była koordynacja działań na rzecz Polaków świadczących pracę w Holandii.

Wiesław Łyszczek i Marc Kuipers w czasie spotkania w OS PIP
 

W spotkaniu zorganizowanym w przeddzień Międzynarodowej Konferencji „Szanse i wyzwania dla świata pracy w erze 4.0”, wzięli udział Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz.

Strony polska i holenderska bardzo wysoko oceniły dotychczasową dwustronną współpracę. Koncentruje się ona przede wszystkim na sprawach dotyczących polskich pracowników podejmujących zatrudnienie w przedsiębiorstwach na terenie Holandii za pośrednictwem polskich agencji zatrudnienia świadczących usługę pośrednictwa do pracy za granicą.

W ubiegłym roku z inicjatywy strony polskiej przedmiotem współpracy polskich i holenderskich służb inspekcji pracy były 4 postępowania, z kolei do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 10 wniosków holenderskich o udzielenie informacji w sprawach dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Wiesław Łyszczek podkreślił dotychczasową dobrą współpracę i przedstawił działania podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy w celu zapewnienia polskim pracownikom zatrudnionym w Holandii właściwych warunków pracy. 

Marc Kuipers zwrócił uwagę na nowe nieuczciwe praktyki, których ofiarą padają polscy pracownicy świadczący pracę na terenie Holandii. Mowa była m.in. o kierowcach otrzymujących zaniżone wynagrodzenia.

Uczestnicy spotkania w OS PIP
 

W spotkaniu uczestniczyli także: Lesław Grajewski, Dyrektor Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, Jacek Pawilonis, z Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Tomasz Zalewski z Biura Informacji GIP, Teresa Jastrzębska z Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP.