• RSS
  • Wersja tekstowa
26.09.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie z przedstawicielką Komisji Europejskiej

W dniu 26 września 2019 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu odbyło się spotkanie Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy, z Yoline Kuipers, urzędnikiem ds. politycznych w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE, reprezentującym Sekretariat Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC).

Tematem spotkania było omówienie możliwości przystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy do ogłoszonego przez Komisję Europejską konkursu dotyczącego koordynacji europejskiej kampanii informacyjnej i kontrolnej pod egidą SLIC, której realizację zaplanowano na lata 2020-2022. Kampania dotyczyć będzie prewencji schorzeń mięśniowo-szkieletowych w miejscu pracy, szczególnie w odniesieniu do pracy siedzącej oraz pracy w pozycji wymuszonej i czynności powtarzalnych.

Ponadto w czasie spotkania omawiano uczestnictwo i zakres zadań przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy zasiadających w grupach roboczych, które funkcjonują w ramach Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy.

Uczestnicy spotkania z przedstawicielką SLIC
 

W spotkaniu z przedstawicielem Komisji Europejskiej udział wzięli: Ewa Dośla, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy, Iwona Hadacz, Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń GIP, Robert Jaworski, Główny Specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP, Sławomir Szempliński, Główny Specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą w GIP.