• RSS
  • Wersja tekstowa
03.10.2019 Artykuł archiwalny

Wizyta delegacji z Kopenhagi

2 października 2019 roku w Głównym Inspektoracie Pracy przebywała 8-osobowa delegacja Grupy Zadaniowej ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, działającej w strukturach władz Kopenhagi pod kierunkiem Davida Salomonsena, Dyrektora Departamentu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Gości przyjął Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

wwwDSC02125

Przedstawiciele obu instytucji omówili swoje kompetencje, zadania i efekty działalności, a także metody działania, w tym zasady doboru firm do kontroli. Grupa Zadaniowa ds. społecznej odpowiedzialności biznesu jest częścią administracji Kopenhagi, a jej celem jest zagwarantowanie uczciwych wynagrodzeń i warunków pracy wszystkich pracowników zaangażowanych przy projektach realizowanych na rzecz miasta. Pomimo istnienia Grupy Zadaniowej od zaledwie 1,5 roku, strona duńska dostrzega konieczność poprawy skuteczności swoich działań. Dużym wyzwaniem jest prowadzenie kontroli związanych z egzekwowaniem wypłaty wynagrodzeń w należytej wysokości obywatelom polskim pracującym w Danii przy realizacji kontraktów publicznych zamawianych i finansowanych przez władze Kopenhagi. Kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy wyraziło gotowość do podjęcia współpracy z Grupą Zadaniową w ramach ustawowych kompetencji urzędu.

wwwDSC02124


wwwDSC02123

W spotkaniu uczestniczyli: Jarosław Leśniewski, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP, Wojciech Gonciarz, Dyrektor Departamentu Prawnego, Iwona Hadacz, Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń, Robert Jaworski, Główny Specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia, Bartosz Kopeć, Specjalista w Departamencie Prawnym, oraz Teresa Jastrzębska, Tłumacz w Sekcji Współpracy z Zagranicą.