• RSS
  • Wersja tekstowa
07.10.2019 Artykuł archiwalny

Obradowała kapituła konkursu

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy, 7 października 2019 r. pod przewodnictwem Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Dariusza Mińkowskiego obradowała Kapituła XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Celem spotkania była ocena zakładów zgłoszonych do nagrody „Mecum Tutissimus Ibis”.

Ideą konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia.

wwwIMG7267
 

Spośród 39 firm uczestniczących w tegorocznej rywalizacji konkursowej na szczeblu ogólnokrajowym, Kapituła konkursu zarekomendowała Głównemu Inspektorowi Pracy Wiesławowi Łyszczkowi 9 kandydatów do przyznania nagród. Laureaci zostaną wpisani na Złotą Listę Przedsiębiorców.

W skład Kapituły weryfikującej dokonania pracodawców na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy wchodzą przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy oraz reprezentanci organizacji pracodawców i związków zawodowych. W obradach w dniu 7 października 2019 r. uczestniczyli:

Przedstawiciele Głownego Inspektoratu Pracy

wwwIMG7250
 

Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy - Przewodniczący Kapituły;

Ewa Dośla, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy;

Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP;

Grzegorz Gałek, Dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP;

Michał Tyczyński, Wicedyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP;

Anna Martuszewicz, Wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP;

Katarzyna Mietelska, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP;

Karolina Główczyńska-Woelke,  Kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy GIP;

Anna Borowska-Buda z Departamentu Prewencji i Promocji GIP - sekretarz Kapituły;

 

Przedstwiciele partnerów społecznych

wwwIMG7259
 

Kazimierz Kimso, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”;

Jacek Męcina, przedstawiciel Konfederacji „Lewiatan”.

Milena Kowalska, przedstawiciel Bussines Centre Club;

Tadeusz Zając, przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;

Renata Górna, przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;

Jolanta Kosakowska, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego;

Jan Przywoźny, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych;

Uroczyste podsumowanie konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i wręczenie honorowych statuetek zwycięzcom odbędzie się 26 listopada br. w Zamku Królewskim w Warszawie.