• RSS
  • Wersja tekstowa
15.10.2019 Artykuł archiwalny

ZUS świętuje jubileusz

Z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 10 października 2019 r. w siedzibie Centrali ZUS w Warszawie odbyły się jubileuszowe uroczystości związane z 85-leciem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Państwową Inspekcją Pracy reprezentował Andrzej Kwaliński, Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstał 24 października 1934 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Od tamtej pory jest najważniejszą instytucją polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Obsługuje 25 milionów klientów: ubezpieczonych, świadczeniobiorców i przedsiębiorców.

Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu podkreślił, że Zakład działa skutecznie, a przyjęty w Polsce system zabezpieczenia społecznego z państwową instytucją, z państwowymi gwarancjami daje pewność, że świadczenia zostaną wypłacone.

Andrzej Kwaliński na gali 85 - lecja ZUS
 

Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy skierował list do profesor Gertrudy Uścińskiej, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. List w czasie uroczystej gali odczytał Andrzej Kwaliński. Główny Inspektor Pracy podkreślił, że w obliczu obserwowanych na przestrzeni lat procesów demograficznych oraz zmian społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiedzialnie i profesjonalnie wpływa na utrzymanie ładu społecznego i poczucie bezpieczeństwa socjalnego wśród obywateli.

- Istnieje wiele obszarów współpracy Państwowej Inspekcji Pracyz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyrażam przekonanie, że podejmowane wspólnie działania na rzecz eliminowania nielegalnego zatrudnienia, likwidowania zagrożeń wypadkowych i chorobowych oraz obniżania poziomu ryzyka zawodowego w procesach pracy, nadal będą przynosiły pozytywne rezultaty - zaznaczył Główny Inspektor Pracy.

Uczestnicy obchodów jubileuszu ZUS
 

Podczas jubileuszowej gali zaproszeni goście dyskutowali o roli współczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach zabezpieczenia społecznego.