Kondolencje od Głównego Inspektora Pracy

wwwszyszko.sejm

Z ogromnym żalem przyjąłem wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Jana Szyszko, posła na Sejm, byłego ministra środowiska, wybitnego uczonego i wielkiego pasjonata przyrody. Odszedł od nas człowiek głęboko oddany sprawom Ojczyzny, który swoją wieloletnią pracą i działalnością polityczną dobrze zasłużył się Polsce i Polakom. 

Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia

Wiesław Łyszczek

Główny Inspektor Pracy

 

fot. Kancelaria Sejmu/Paweł Kula