• RSS
  • Wersja tekstowa
22.10.2019 Artykuł archiwalny

Konferencja o zagrożeniach wynikających z cyfryzacji

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa oraz Wicedyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki Głównego Inspektoratu Pracy Izabela Czopik wzięli udział w konferencji na temat zagrożeń dla pracowników sektora usług związanych z rewolucją cyfrową, zorganizowanej 21 października 2019 r. w Warszawie przez Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

IMG7296p

W spotkaniu, którego gospodarzem był Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”, oprócz związkowców uczestniczyli również: prof. Andrzej Zybertowicz, Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski oraz Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Mirosław Sanek.

Jak wskazano na konferencji, problem zastosowania nowych technologii w miejscu pracy nie jest zupełnie nowy. Już od kilku lat pracownicy coraz częściej muszą zostawiać swoje dane biometryczne (np. odcisk palca) pracodawcy, aby ten w sposób nowocześniejszy mógł ewidencjonować czas pracy.

Dochodzą do tego sprawy monitoringu w miejscu pracy. O ile stosowane są zwykłe kamery, wszystko jest w porządku. Zdarzają się jednak pracodawcy, którzy w zakładach pracy umieszczają także ukryte kamery – w miejscach, o których pracownicy nie wiedzą. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się ostatnio w podobnych sprawach, dotyczących pracowników w Hiszpanii i Niemczech. I choć przyznał pracodawcom rację, zastrzegł, że nie można rejestrować ukrytą kamerą pracowników. W dwóch sądzonych przypadkach chodziło o kradzieże w pracy i spisek przeciwko pracodawcy.

Są jednak obszary, w których nowa technologia wydaje się działać przeciwko człowiekowi. Obecni na konferencji związkowcy i pracownicy polskiego Amazona zwracali uwagę, że w ich zakładzie nowinki techniczne mają regulować kwestie wydajności pracowników, ich przydatności dla firmy, co w konsekwencji ma prowadzić do oceny i zwalniania pracowników.

„Musimy poważnie zastanowić się nad możliwością spowolnienia rozwoju technologicznego, bo zaczyna on przerastać możliwości dostosowywania się ludzi” – przestrzegał prof. Andrzej Zybertowicz, dodając, iż „może się okazać, że za parę lat nie będziemy mieli na nic wpływu. Rewolucja cyfrowa ma dwa obszary. Musimy pamiętać również o tym złym”.

IMG7327P

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa podzielił się spostrzeżeniami na temat nowych form zatrudnienia. Podkreślił, że ich wprowadzaniu towarzyszą zwykle szczytne cele, ale gdy przychodzą realia, tracimy czasem ducha prawa. Jako przykład podał wprowadzanie zakazu pracy w niedziele i święta. Zgodnie z duchem ustawy chodziło o umożliwienie pracownikom odpoczynku, tymczasem praktyka pokazała, że nie zawsze tak się dzieje.

IMG7336p

W końcowej części konferencji Wicedyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki Głównego Inspektoratu Pracy Izabela Czopik odpowiadała na pytania związkowców dotyczące monitoringu w miejscu pracy.