• RSS
  • Wersja tekstowa
22.10.2019 Artykuł archiwalny

Na gali u maszynistów

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński wziął udział w jubileuszowej gali z okazji 100-lecia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, zorganizowanej 21 października 2019 r. w Teatrze Polskim w Warszawie.

wwwDSC05292

Odczytał list gratulacyjny od Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka. Szef PIP podkreślił w nim, że Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce kontynuuje chlubne tradycje walki o prawa i interesy maszynistów zapoczątkowane w okresie międzywojennym. Działania związku istotnie przyczyniają się do lepszego upodmiotowienia pracowników, poprawy ich relacji z pracodawcami i skuteczniejszego współdziałania obu stron stosunku pracy w tworzeniu coraz wyższych standardów pracy.

Związek Zawodowy Maszynistów wyłonił się z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kolejarzy Rzeczypospolitej Polski, który powstał zaraz po odzyskaniu niepodległości. Pierwszy statut ZZM został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrów 8 października 1919 r., a 31 października na mocy decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych związek został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków pod numerem 124.

Po zakończeniu działań wojennych, na mocy decyzji politycznych, związek zaprzestał działalności na rzecz obrony praw pracowników drużyn trakcyjnych. Został reaktywowany w 1989 r. i zrzesza dziś ponad 2/3 ogółu maszynistów PKP. Jest członkiem Europejskiej Federacji Maszynistów „ALE”.