• RSS
  • Wersja tekstowa
21.10.2019 Artykuł archiwalny

77 spotkanie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek uczestniczył 17 i 18 października 2019 r. w 77. posiedzeniu plenarnym Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) w Helsinkach.

wwwSLIC-FI-Family-Photo

Spotkanie szefów unijnych inspekcji pracy służyło przede wszystkim dyskusji nad nowymi priorytetami Unii Europejskiej w dziedzinie bhp, które zostaną zaproponowane Komisji Europejskiej do uwzględnienia w kolejnym dokumencie strategicznym. Ponadto dyskutowano nad priorytetami i konkretnymi działaniami, jakie należałoby wpisać w następnym planie pracy Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy oraz jego grup roboczych. Obydwa zagadnienia będą przedmiotem dalszych uzgodnień, dyskusji w grupach roboczych SLIC oraz podczas przyszłorocznego spotkania komitetu w Chorwacji.

Konferencja Dnia Tematycznego odbyła się pod hasłem „Przyszłe formy pracy a krajowe inspekcje pracy”. Odnotowano, że opisywane zjawiska (złożone podwykonawstwo, angażowanie pracowników poprzez platformy internetowe, relacje transgraniczne w stosunkach pracy, narastający wpływ cyfryzacji na wykonywanie pracy, itd.) nie należą już do sfery przewidywań, lecz są łatwo zauważalne. Uczestnicy wydarzenia, oprócz wysłuchania kilku referatów, mieli okazję do ciekawych dyskusji w węższym gronie.

Z uwagi na swoje zaangażowanie w Grupie Roboczej ds. przygotowania wydarzenia w Dniu Tematycznym uczestniczyła także Ewa Łowicka, starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie.