• RSS
  • Wersja tekstowa
22.10.2019 Artykuł archiwalny

Konferencja jubileuszowa w Warszawie

Z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy 18 października 2019 r. w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja „Współczesne Formy Wykonywania Pracy”. Organizatorem wydarzenia pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP był Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.

wwwDSC06201

Konferencja zgromadziła liczne grono przedstawicieli partnerów społecznych oraz urzędów i instytucji współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy. Spotkanie uświetnili swoim udziałem: Ewa Tomaszewska, Poseł na Sejm RP, prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Renata Górna, członek Rady Ochrony Pracy, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

wwwDSC06509

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Jolanta Koszałka, Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie z zastępcami Martą Pochopień i Sobiesławem Jaroszkiem, Iwona Hadacz, wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń Głównego Inspektoratu Pracy oraz Grzegorz Nieradka, doradca Głównego Inspektora Pracy.

wwwDSC06177

Witając uczestników spotkania, Jolanta Koszałka przedstawiła specyfikę i zadania, jakie stoją na co dzień przed pracownikami OIP w Warszawie – największego spośród 16 okręgów inspekcji pracy w naszym kraju. Otwarcia konferencji, w imieniu gospodarza obiektu, dokonał ks. dr Zenon Hadas. Następnie Grzegorz Nieradka, odczytał list od Wiesława Łyszczka Głównego Inspektora Pracy, zawierający podziękowania za rzetelną i efektywną pracę stołecznego okręgu, która przekłada się na stały wzrost poziomu praworządności w stosunkach pracy i kształtowanie pozytywnego wizerunku urzędu.

wwwDSC06217

Uczestnicy konferencji obejrzeli film obrazujący historię Państwowej Inspekcji Pracy od momentu powołania instytucji przez Józefa Piłsudskiego, aż do czasów współczesnych.

wwwDSC06296

Nadinspektor pracy Rafał Pasik przedstawił prezentację na temat współczesnych form zatrudnienia, a następnie prof. dr hab. Monika Gładoch z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosiła wykład dotyczący cech stosunku pracy.

Życzenia dalszej owocnej pracy przekazał inspekcyjnym jubilatom ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie Marta Pochopień odczytała list skierowany do uczestników konferencji przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożenę Borys – Szopę.

List od prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odczytała z kolei Dorota Bieniasz, Członek Zarządu ZUS.

Wiele ciepłych słów pod adresem jubilatów przekazali przedstawiciele związków zawodowych, mówiąc o dotychczasowych doświadczeniach we współpracy z OIP i dobrych praktykach w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie medalami okolicznościowymi oraz listami gratulacyjnymi od Głównego Inspektora Pracy pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie z najdłuższym stażem pracy w PIP. Medale wręczały Jolanta Koszałka oraz - w imieniu Głównego Inspektora Pracy Iwona Hadacz.

wwwDSC06200

Konferencję uświetnił występ artystyczny Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.