• RSS
  • Wersja tekstowa
28.10.2019 Artykuł archiwalny

Nagrody dla organizatorów bezpiecznej pracy

W roku obchodów jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach po raz 26. nagrodził miejscowych pracodawców, dla których nadrzędnym celem jest ochrona życia i zdrowia pracowników.

wwwPIP0424

24 października 2019 r. w murach Opery Śląskiej w Bytomiu wręczono nagrody w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. W uroczystości, która zgromadziła przedstawicieli szerokiego grona partnerów z terenu województwa śląskiego współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy, uczestniczyli: Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy Zbigniew Janowski, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Krzysztof Sudoł, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotr Kalbron oraz Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz.

wwwPIP0533

W tym roku do I etapu konkursu na terenie województwa śląskiego przystąpiło 21 pracodawców. Ostatecznie po ocenach zakładów pracy do dalszego postepowania konkursowego zakwalifikowano 19 pracodawców. Ośmiu w kategorii zakładów pracy do 50 zatrudnionych pracowników, ośmiu w kategorii od 51 do 250 zatrudnionych oraz trzech w kategorii powyżej 250 zatrudnionych.

wwwPIP0846

Kapituła XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, przyznała 9 nagród dla najlepszych pracodawców z terenu województwa śląskiego w trzech kategoriach. Zwycięzcami zostali:

w kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników:

I miejsce – Pravda S.A. z Bielska – Białej,

II miejsce – Kalamala Enke Partner z Lublińca,

III miejsce – Toskania Sp. z o.o. z Piekar Śląskich;

w kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników:

I miejsce – Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich,

II miejsce – Sudpack Kłobuck Sp. z o.o. z Kłobucka,

III miejsce – Jiffy Packaging Sp. z o.o. z Gliwic;

w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników:

I miejsce – Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. z Bielska- Białej,

II miejsce - Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o. z Czechowic Dziedzic,

III miejsce - For5 Jan Kulig z Sosnowca.

Uroczystego wręczenia statuetek dokonali: Wiesław Łyszczek, Krzysztof Sudoł oraz Piotr Kalbron.

wwwPIP0510

Dla uświetnienia wydarzenia wystąpił zespół muzyczny Unique String Quartet oraz skrzypaczka Magdalena Warmińska.