• RSS
  • Wersja tekstowa
29.10.2019 Artykuł archiwalny

Konferencja jubileuszowa w Gdańsku

W Auli Politechniki Gdańskiej 25 października 2019 r. odbyła się uroczysta konferencja z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szerokiego grona partnerów z terenu województwa pomorskiego, współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy.

wwwDSC0018

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek. Nawiązał do bogatej historii inspekcji pracy, wskazując na duże znaczenie, jakie przed stu laty przywiązywano do zapewnienia właściwych warunków pracy.

wwwDSC0025

Poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę Państwowej Inspekcji Pracy w historii odrodzonego państwa polskiego.

wwwDSC0030

W imieniu Rektora Politechniki Gdańskiej gości przywitał prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, Prorektor Politechniki Gdańskiej. Zaakcentował, że w działalności naukowej priorytetem powinno być dbanie o odpowiednie warunki pracy.

W swoich wystąpieniach podziękowania za współpracę i gratulacje z okazji jubileuszu inspekcji pracy składali: Krzysztof Dośla, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Stanisław Szukała, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku, Adam Liszczewski, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego, Ilona Kwiatkowska-Falkowska, Wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego, Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza, Tomasz Gieszcz, Dyrektor Biura Wojewody Pomorskiego, Szczepan Gapiński, reprezentant Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Gdańsku.

wwwDSC0048

Zastępca Głównego Inspektora pracy Bogdan Drzastwa przedstawił historię inspekcji pracy i jej misję. Zwrócił uwagę na rolę, jaką pełni inspekcja pracy w systemie prawnej ochrony pracy w Polsce od 100 lat. Wskazał również na znaczenie wysoko cenionej współpracy PIP z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, Radą Ochrony Pracy, parlamentarzystami, innymi urzędami kontroli i nadzoru, instytutami naukowo-badawczymi i uczelniami.

P.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski podziękował za pomoc w zorganizowaniu uroczystości prof. Krzysztofowi Wilde, Rektorowi Politechniki Gdańskiej oraz prof. Piotrowi Gwizdale, Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego. Przypomniał, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, współdziała z uczelniami w zakresie działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej, w tym zagadnień związanych z ochroną człowieka w środowisku pracy. Podczas swojego wystąpienia przekazał także podziękowania za współdziałanie: parlamentarzystom, przedstawicielom związków zawodowych oraz urzędów i instytucji współpracujących z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku.

wwwDSC0094
wwwDSC0105
wwwDSC0118
wwwDSC0128
wwwDSC0140

Podczas konferencji pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku z co najmniej 20 letnim stażem pracy w urzędzie otrzymali listy gratulacyjne oraz pamiątkowe medale. W imieniu Głównego Inspektora Pracy wręczyli je: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa i p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski.

wwwDSC0020

Drugą część konferencji wypełniły panele dyskusyjne. Uczestnicy spotkania obejrzeli ponadto przygotowany z okazji jubileuszu film o działalności Państwowej Inspekcji Pracy, a także okolicznościową wystawę.