• RSS
  • Wersja tekstowa
27.10.2019 Artykuł archiwalny

Nagrody dla laureatów konkursów

W Dworku Białoprądnickim w Krakowie 24 października 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów Państwowej Inspekcji Pracy: „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Nagrody wręczali: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Józef Bajdel oraz jego zastępcy Anna Szczapa i Mariusz Pyrcz. W uroczystości wzięła także udział Iwona Hadacz, Wicedyrektor  Departamentu Kadr i Szkoleń w GIP.

Gośćmi uroczystości byli: Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Dyrektor Delegatury NIK w Krakowie Jolanta Stawska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie Małgorzata Boryczko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Barbara Żuk, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny, Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie Andrzej Rozlach, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW Lucyna Gajda, Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu płk. SG Renata Obrzut, Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek, Kanclerz Honorowy Małopolskiej Loży BCC Marek Piwowarczyk, Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Rafał Kulczycki, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie Mirosław Boryczko, Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek, Prezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Jan First.

Witając uczestników spotkania, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Józef Bajdel powiedział, że rosnąca liczba uczestników konkursów inspekcji pracy w regionie oraz duże zainteresowanie przebiegiem konkursów to przykład udanego współdziałania inspektoratu i pracodawców. Podkreślił, że tegoroczni laureaci to nie tylko mistrzowie bezpieczeństwa pracy, ale także tworzenia nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze. Jak zaznaczył, przy corocznej organizacji gali rozstrzygnięcia konkursów PIP Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie przyświeca idea, żeby uroczystość ta miała charakter spotkania biznesowego, podczas którego pracodawcy, przedstawiciele władz i organizacji mogą wymienić się swoimi doświadczeniami z zakresu organizacji bezpiecznej pracy.

wwwIMG82631

Tegorocznym zwycięzcom pogratulował Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Podkreślił znaczenie realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy działań prewencyjnych i kampanii, które przyczyniają się do tworzenia kultury bezpieczeństwa na polskim rynku pracy.

wwwsanitarny2

wwwsanitarny32

Przed uhonorowaniem laureatów konkursów Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny, w związku z obchodami 100-lecia służb sanitarnych w Polsce, podziękował przedstawicielom Państwowej Inspekcji Pracy za  udaną współpracę z PSSE w Krakowie i wręczył medale okolicznościowe Głównemu Inspektorowi Pracy Wiesławowi Łyszczkowi, Okręgowemu Inspektorowi Pracy Józefowi Bajdlowi i jego zastępcom.

Rozstrzygnięcie konkursów rozpoczęto od wręczenia nagród najaktywniejszym społecznym inspektorom pracy. W tegorocznej edycji konkursu przyznano dwa wyróżnienia i dwie nagrody. Statuetki i dyplomy społeczni inspektorzy pracy odebrali z rąk Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie Józefa Bajdla i jego Zastępczyni ds. Prawno-Organizacyjnych Anny Szczapy.

Wyróżnienia za swoje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa otrzymali: Józef Knapik – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Philip Morris Polska S.A., Mieczysław Gaj – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Małopolski w Krakowie. Główne nagrody w konkursie zdobyli: Ryszard Śladowski - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w ArcelorMittal Oddział w Krakowie, Wiesław Chechelski - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Krakowie.

Odbierając statuetki i dyplomy społeczni inspektorzy pracy opowiadali o realizowanych działaniach na rzecz podnoszenia standardów bezpieczeństwa w swoich zakładach.

Uczestników konkursu „Buduj bezpiecznie” przedstawił jego koordynator inspektor Bogdan Solawa, prezentując obecnym nagrodzone budowy i podejmowane przez inwestorów realizacje na rzecz zapewnienia bezpiecznej pracy.

wwwStrabag1

Zwycięzców konkursu „Buduj bezpiecznie” uhonorował nagrodami Józef Bajdel wraz ze swoim zastępcą Mariuszem Pyrczem. Laureatami zostali: Strabag Sp. z o.o. I miejsce za budowę kompleksu handlowo-usługowego „Unity Center Park”, Buma Contractor 1 Sp. z o.o. II miejsce za budowę budynków biurowo-usługowych  „Tertium Buisness Park” w Krakowie, III miejsce za budowę kompleksu biurowego Wadowicka 3 w Krakowie oraz wyróżnienie za budowę budynku mieszkalnego A2 Osiedle Filmowe 29.Aleja w Krakowie, Technobud Nowy Sącz Sp. z o.o. wyróżnienie za budowę budynku w kompleksie biurowym „Zabłocie Business Park”.

Laureaci, dziękując, podkreślali, że ich sukces i prowadzone inwestycje to efekt udanej współpracy całych zespołów pracowników, sprawnego planowania, organizacji i zarządzania, a także współpracy z inspekcją pracy.

wwwBurmistrz-UMiG-Skała3

wwwIMG85042


wwwBahlsen2

wwwcoca-cola2

W XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” ze zgłoszonych firm wyłoniono 10 laureatów. Uczestników tegorocznej edycji konkursu przedstawiła jego koordynator Anna Majerek. Laureaci odebrali statuetki, dyplomy i nagrody z rąk Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka oraz Okręgowego Inspektora Pracy Józefa Bajdla. W  2019 w Małopolsce zwyciężyli (w kolejności zajętych miejsc): w kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników - Adamex Sp. z o.o. Sp. k., Zator, Podolsze, P.H.U. Wertykal S.C. Jan Lipiarski, Krystian Lipiarski, Armatura S.C. Komperda, Jordanów; w kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy w Skale; w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników - Bahlsen Polska Sp. z o.o. sp. k., Skawina, Shell Sp. z o.o.  Oddział Kraków, ArcelorMittal Distribution Solutions Poland, Coca-Cola HBC Polska, Filia Krakowska, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chrzanów.

Dziękując za przyznane nagrody, pracodawcy dzielili się swoimi doświadczeniami i receptą na sukces. Pracodawcy, którzy zajęli pierwsze miejsca w każdej z kategorii, będą  reprezentować Małopolskę na etapie centralnym konkursu.

wwwIMG87132

Drugą część spotkania wypełnił panel dyskusyjny: „PPK czyli praktycznie o planach kapitałowych”, którego moderatorem był Tomasz Krygier, przedstawiciel Polskiego Funduszu Rozwoju.

Po krótkim wprowadzeniu odbyła się dyskusja o wdrażaniu PPK z udziałem zaproszonych gości: Dyrektor Personalnej Bahlsen Sp. z o.o. Marty Oracz; przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Grupy Azoty Tadeusza Szumlańskiego, Głównego Specjalisty ds. Relacji Inwestorskich i Analiz ZUE S.A. Pawła Zielińskiego; kierownika Oddziału w Tarnowie Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" Romualda Jewuła.

Panel był okazją do wymiany doświadczeń z wdrażania PPK i podania ciekawych przykładów z przebiegu tego procesu w poszczególnych firmach.