• RSS
  • Wersja tekstowa
13.11.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie z Prezes KRUS

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 12 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy, z dr Aleksandrą Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tematem spotkania była współpraca PIP i KRUS przy realizacji międzynarodowej strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w sektorze rolniczym pn. „Wizja Zero”.

g1

W spotkaniu uczestniczyli także: Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Iwona Hadacz, Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP, Katarzyna Mietelska, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP oraz Tomasz Zalewski, p.o. Rzecznika Prasowego GIP. Stronę KRUS reprezentowała Magdalena Wachnicka-Witzke, Dyrektor Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej KRUS.

g2

W czerwcu 2019 r. zainaugurowana została w Polsce „Wizja Zero” w sektorze rolniczym. Podczas spotkania w GIP omawiano możliwości zaangażowania Państwowej Inspekcji Pracy w działalność poprawiającą poziom bezpieczeństwa pracy w rolnictwie w ramach tej międzynarodowej strategii.

Problematyka ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym jest ważnym elementem działań PIP. Dzięki systemowym inicjatywom prewencyjno-promocyjnym z udziałem mieszkańców wsi zauważalny jest sukcesywny spadek liczby wypadków przy pracy rolniczej i poprawa warunków pracy w wielu gospodarstwach. Przedsięwzięcia polskiej inspekcji pracy wpisują się w istotne założenia światowej kampanii promującej „Wizję Zero”, której KRUS jest oficjalnym partnerem. Dlatego kolejne wspólne działania obu instytucji, ukierunkowane na zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników, powinny pozwolić na wzmocnienie rangi prewencji wypadkowej i przyczynić się do tworzenia lepszych warunków pracy w sektorze rolnictwa indywidualnego.