• RSS
  • Wersja tekstowa
08.11.2019 Artykuł archiwalny

Podsumowano kampanię „Pracuję Legalnie!”

W Sali Koncertowej Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie 7 listopada 2019 r. odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca trzyletnią kampanię informacyjno-edukacyjną Państwowej Inspekcji Pracy „Pracuję Legalnie”.

Lublin

W spotkaniu udział wzięli: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy Jarosław Leśniewski, Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Jerzy Wlazło, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Katarzyna Mietelska i Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie reprezentowała Małgorzata Wojda, Okręgowy Inspektor Pracy wraz z zastępcami: Iwoną Sawicką i Jolantą Sobotą. Partnera strategicznego kampanii - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - reprezentował Piotr Waszak, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie.

T403ADSC4135642

Konferencja zgromadziła liczne grono przedstawicieli urzędów, służb mundurowych i instytucji zajmujących się problematyką legalności zatrudnienia: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, powiatowych urzędów pracy, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, samorządów powiatów i miast. Wzięli w niej udział również przedstawiciele środowiska pracodawców, związków zawodowych, inspektorzy pracy z całej Polski.

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, realizowana w latach 2017 - 2019. Jej zadaniem było podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania adresowana była także do pracodawców i pracowników (również spoza UE – ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy).

T403ADSC41616441

T403ADSC41806481

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali kolejno Małgorzata Wojda, Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie i Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy. W imieniu Gertrudy Uścińskiej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, głos zabrał Piotr Waszak, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie. Serdeczne słowa do uczestników spotkania skierowali również przedstawiciele Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego.

T403ADSC4252654

Część wykładowa konferencji poświęcona była szeroko rozumianym zagadnieniom legalności zatrudnienia oraz realizacji założeń kampanii „Pracuję Legalnie”. Prelekcje wygłosili: Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski –– na temat roli organów kontrolnych w osiąganiu oczekiwanych postaw w sferze legalności zatrudnienia, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Aneta Tkaczyk – na temat polityki państwa w zakresie kreowania właściwych relacji na rynku pracy i Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie Piotr Waszak – na temat wpływu systemu ubezpieczeń społecznych na kształtowanie stosunków prawnych między stronami świadczenia pracy.

T403ADSC4354660

Podsumowania kampanii „Pracuję legalnie” dokonał Jerzy Wlazło, Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy.

T403ADSC4277657

T403ADSC4446668

Drugi blok wykładów poświęcony był zagrożeniom związanym z nielegalnym zatrudnieniem. Prelekcję na temat zakłóceń w dostępie do rynku pracy wygłosiła Agnieszka Postępska, Naczelnik Wydziału Polityki Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, zaś o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi mówił Albin Mazurek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Marian Król, Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, poruszył zagadnienie zakłóceń między osobami świadczącymi pracę, zaś punkt widzenia pracodawców w zakresie zasad nieuczciwej konkurencji przedstawił Dariusz Jodłowski, Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”.

Na zakończenie konferencji odbył się pokaz filmów przygotowanych w związku z kampanią „Pracuję legalnie”.