• RSS
  • Wersja tekstowa
18.11.2019 Artykuł archiwalny

W 100-lecie PIP o instytucjach ochrony pracy

14 listopada 2019 r. z udziałem Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy, w Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa „Państwowe i społeczne instytucje systemu ochrony pracy”.

3

Poznańska konferencja naukowa została objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Głównego Inspektora Pracy. Została zorganizowana przez: Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu .

4

Otwierający konferencję prof. dr hab. Andrzej Lesicki, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, oraz prof. dr hab. Roman Budzinowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, podkreślili znaczenie problematyki funkcjonowania systemu ochrony pracy w Polsce. Przekazali także podziękowania za wieloletnią współpracę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu.

5

Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, zwróciła uwagę na potrzebę stałej współpracy ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy jako ważnymi partnerami wspierającymi działalność Państwowej Inspekcji Pracy.

6

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek w okolicznościowym wystąpieniu z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił jej rys historyczny od momentu powołania do czasów współczesnych.

Wprowadzeniem do naukowej części konferencji było wystąpienie prof. dr hab. Anny Musiały z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która przedstawiła państwowe i społeczne instytucje systemu ochrony pracy. Wykład prof. dr hab. Ryszarda Bugaja z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk zatytułowany „Pracownik czy siła robocza ?” dotyczył prawnych i społecznych aspektów zatrudnienia.

Z kolei tematem wystąpienia prof. dr hab. Dariusza Makowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego była „Społeczna inspekcja pracy i związki zawodowe w polskim systemie ochrony pracy”.

W kolejnym wykładzie zatytułowanym „Społeczna inspekcja pracy i służba bhp (z)marnowana szansa na budowę małych społeczności”, prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego zwrócił uwagę na prawne aspekty funkcjonowania społecznej inspekcji pracy w kontekście relacji z pracodawcą i służbą bhp.

2

 Na zakończenie tej części konferencyjnej Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Jarosław Lange przedstawił doświadczenia i uwarunkowania prawne dotyczące współdziałania związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy z Państwową Inspekcją Pracy.

1

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny, który moderował Tomasz Gajdziński, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu. W dyskusji uczestniczyli: prof. dr hab. Ryszard Bugaj z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Jarosław Lange, prof. dr hab. Dariusz Makowski z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Krzysztof Walczak z Uniwersytetu Warszawskiego, Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu oraz Michał Wyszkowski, nadinspektor pracy OIP Poznań.

Wśród uczestników konferencji poza przedstawicielami nauki, sędziami, adwokatami, radcami prawnymi, inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, byli także przedstawiciele współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studenci Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.