• RSS
  • Wersja tekstowa
19.11.2019 Artykuł archiwalny

Dialog i nietypowe formy zatrudnienia

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski 18 listopada 2019 r. wziął udział w konferencji w siedzibie Business Centre Club w Warszawie poświęconej dialogowi społecznemu jako narzędziu osiągania porozumienia oraz atypowym formom zatrudnienia.

IMG7458P

Gospodarzem spotkania był Zbigniew Żurek, Wiceprezes BCC, Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy. Omówił wybrane aspekty dialogu społecznego, koncentrując się na roli i zadaniach Rady Dialogu Społecznego. Podkreślił wagę uświadamiania elitom rządzącym, że o ile na początku dialog społeczny może być dla nich kłopotliwy, to w dłuższej perspektywie czasowej jest dla rządzących jednoznacznie korzystny, gdyż uświadomieni obywatele na ogół nie stawiają nierealnych żądań.

Przybliżając uczestnikom konferencji atypowe stosunki zatrudnienia dr Rafał Towalski ze Szkoły Głównej Handlowej zdefiniował je jako zatrudnienie, które znamionuje niestandardowe warunki pracy z uwagi na miejsce świadczenia pracy bądź sposób jej wykonywania, elastyczność czasu pracy a także zmniejszony jej wymiar. Jako przykład takiej formy zatrudnienia wymienił pracę tłumną (crowdwork), która za pomocą platform internetowych (stron, portali, aplikacji) umożliwia zleceniodawcom dostęp do osób gotowych wykonać określone zadanie w zamian za zapłatę. Do zagrożeń, jakie niesie taka forma zatrudnienia, zaliczył m.in. utowarowienie ludzkiej pracy i zakwestionowanie potrzeby czasu wolnego, izolacyjny charakter pracy, wysoki stopień niepewności zatrudnienia i niepewności finansowej.

Podczas konferencji swoje stanowiska na temat atypowych form zatrudnienia przedstawili także przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców.