• RSS
  • Wersja tekstowa
17.11.2019 Artykuł archiwalny

Podsumowanie działań prewencyjnych OIP w Łodzi

W Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego 13 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w roku 2019.

Ł 2

Podczas gali wręczone zostały nagrody zwycięzcom etapu regionalnego XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w którym udział wzięło 20 pracodawców. Podczas spotkania wręczono również dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy 33 pracodawcom biorącym udział w programie przestrzegania prawa pracy w małych zakładach (zatrudniających do 9 pracowników). Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy otrzymało także 5 zakładów usług leśnych.

Łódź

Nagrody i dyplomy wręczyli: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych Aleksandra Kępniak oraz Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Grażyna Ślawska.

W uroczystości wzięli udział również Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń Głównego Inspektoratu Pracy Iwona Hadacz, Honorowy Duszpasterz Ludzi Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi Ksiądz Kanonik dr Grzegorz Michalski, Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej Ksiadz Jarosław Leśniak, a także przedstawiciele regionalnych instytucji i urzędów, organizacji związków zawodowych i pracodawców z terenu województwa łódzkiego, stowarzyszeń działających w ochronie pracy.

ł 3

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podczas wystąpienia rozpoczynającego galę przybliżył uczestnikom spotkania zasadność rozwijania przez Państwową Inspekcję Pracy inicjatyw prewencyjno-promocyjnych.

Reprezentujący Marszałka Województwa Łódzkiego Kamil Jeziorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, przedstawił stan bezrobocia w województwie łódzkim, podkreślił także znaczenie współpracy pomiędzy naszymi instytucjami dla przestrzegania prawa pracy.

Niezwykle ważnym punktem gali był referat wygłoszony przez Księdza Dominika Lubińskiego, doktora teologii moralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nt. „Uwarunkowania etycznego działania w przedsiębiorstwie w nauczaniu Kościoła”. Podczas swojego wystąpienia Ksiądz Doktor podkreślił, że godność człowieka w procesie pracy jest sprawą najważniejszą. Zauważył, że człowiek zdobywa godność przez pracę. Wartościami kultury są troska, uczciwość i moralność, a także dbanie o porządek w firmie pozwalający wzmóc odpowiedzialność za pracownika.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi, na który złożyły się utwory i pieśni patriotyczne.