Oświadczenie

Kontrole, na które powołuje się „Dziennik Gazeta Prawna”, nie wykazały dopuszczenia się naruszeń prawa pracy przez obecną Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlenę Maląg opisanych w wydaniu „DGP” z dnia 21 listopada 2019 r.

Państwowa Inspekcja Pracy nie potwierdziła dziennikarzom „Dziennika Gazety Prawnej” stwierdzenia zarzucanych w tekście redaktora Łukasza Guzy naruszeń praw pracowniczych przez Panią Minister w okresie pełnienia funkcji dyrektora Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim i jednostek oświatowych wchodzących w jej skład.

Biuro Informacji GIP