• RSS
  • Wersja tekstowa
18.11.2019 Artykuł archiwalny

Podsumowano działalność prewencyjno-promocyjną OIP w Rzeszowie

15 listopada 2019 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość podsumowująca działalność promocyjno-prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w mijającym roku.

r7

W spotkaniu uczestniczyli: Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, Barbara Kiełt, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, Lucyna Podhalicz, Wicewojewoda Podkarpacki, Jerzy Borcz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, Jerzy Cypryś Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Wojewódzki Komendant OHP oraz Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Obecny był poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji Wojciech Buczak, który otrzymał podziękowanie za wieloletnią współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie. Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele urzędów, instytucji, służb mundurowych i instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz partnerzy społeczni inspekcji pracy z województwa podkarpackiego.

r1

Laureatom konkursów „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”, „Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej", „Buduj Bezpiecznie” oraz programu „Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy 2019” wręczone zostały nagrody w postaci statuetek i dyplomów.

Witając zgromadzonych, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt zaakcentowała, że konkursy organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy mają na celu podkreślanie i propagowanie przykładów najlepszych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, a także promocję wiedzy i praworządności w stosunkach pracy.

r21

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek pogratulował laureatom nagród i wskazał, jak duże znaczenie ma współpraca pracodawców i urzędu oraz jak ważne jest wspieranie pracodawców w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy.

r3

r4
 

Gratulacje złożyli również Lucyna Podhalicz, Wicewojewoda Podkarpacki oraz Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Podkreślili ważną rolę Państwowej Inspekcji Pracy w podnoszeniu świadomości pracodawców co do obowiązków wobec pracowników, jakie na nich spoczywają. Stanisław Kruczek przekazał na ręce Barbary Kiełt list gratulacyjny od Marszałka Województwa Władysława Ortyla.

Jerzy Borcz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, podziękował inspekcji pracy za jej ogromny wkład w poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. Podkreślił również historyczne znaczenie istnienia Państwowej Inspekcji Państwowej, wskazując, iż powstanie tej instytucji zbliżyło odrodzoną Polskę do standardów Europy Zachodniej.

Jerzy Cypryś, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, także podziękował Państwowej Inspekcji Pracy za współpracę w kształtowaniu odpowiednich postaw młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. Maciej Szymański, Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, podziękował za współpracę oraz za ciągłą działalność na rzecz poprawy warunków pracy. Andrzej Płonka, Przewodniczący Okręgu Podkarpackiego ZZ Budowalni, podziękował Okręgowemu Inspektorowi Pracy za współpracę i działalność prewencyjną w szerokim zakresie.

Z okazji rocznicy powołania polskiej inspekcji pracy wyświetlono film pt. „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy” autorstwa Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie Konrada Pachciarka.

Po projekcji filmu Nadinspektor Pracy Barbara Czarnek omówiła tematykę poszczególnych konkursów i przedstawiła laureatów biorących udział w uroczystości.

r6

r51

Następnie Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek oraz Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie Aneta Gronowicz oraz Piotr Dziubkowski wręczyli nagrody laureatom wspomnianych wyżej konkursów oraz programu prewencyjnego.

Na zakończenie uroczystości odbyły się występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.