Wręczono nagrody Głównego Inspektora Pracy

Na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Wręczono także nagrody Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

5

gala 26 12

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

7

22

Spotkanie na Zamku Królewskim było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji „Medalami za długoletnią służbę” dokonała Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medale otrzymali zasłużeni pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

27

28

15

W tym roku Nagrodę im. Haliny Krahelskiej (>>> tutaj szczegóły) otrzymali: Karol Bielski, Dorota Bieniasz, Wojciech Buczak, Joanna Bugajska, Piotr Jan Górny, Krzysztof Król, Ireneusz Lewandowski, Agata Oklińska, Marta Wiszniewska, zespół w składzie Paweł Gwiazda, Jarosław Borzuta, Tomasz Grzelak. Nagrody wręczali: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg i sekretarz stanu w tym ministerstwie Stanisław Szwed. W imieniu laureatów Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej podziękował Wojciech Buczak.

Zwracając się do laureatów Nagrody im. Haliny Krahelskiej Wiesław Łyszczek zaznaczył że ich codzienna praca, działalność i służba pokazują, iż pracodawca, działacz społeczny, naukowiec może zrobić wiele dobrego także dla innych.

81

Gratulacje osobom nagrodzonym złożył Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który odczytał także list Marszałka Sejmu Elżbiety Witek. Marszałek Sejmu, zwracając się do laureatów nagród przyznawanych przez Państwową Inspekcję Pracy, podkreśliła, że jest pełna uznania dla ich starań i wysiłków  podjętych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. „Dzięki wieloletnim dążeniom do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sytuacja w zakładach pracy uległa znacznej poprawie. Przyczyniły się do tego nie tylko działania kontrolne, lecz także rozwijanie wszelkich form prewencyjnych oraz prowadzenie aktywności edukacyjnej. Proszę przyjąć moje podziękowania za szerzenie humanitarnych wartości i służenie dobrym przykładem”.

91

Do uczestników uroczystości zwróciła się również z gratulacjami Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Odczytała list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do wszystkich osób uhonorowanych i odznaczonych w czasie uroczystości na Zamku Królewskim. „Państwa codzienne działania mają realny wpływ na poprawę jakości życia Polaków i dlatego zasługują na najwyższy szacunek. Bezpieczeństwo w pracy jest bowiem  wartością nie do przecenienia” – podkreślił Premier Mateusz Morawiecki.

11

Doradca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka odczytał okolicznościowy list Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Posła Jarosława Kaczyńskiego do uczestników uroczystości.

101

gala 26 73

Gratulacje laureatom konkursów i odznaczonym złożył Przewodniczący Rady Ochrony Pracy Poseł Janusz Śniadek.

16

17

18

259A6909edited

Nagrodzeni w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” otrzymali statuetki „Mecum Tutissimus Ibis”.(>>> tutaj szczegóły).

20

Nagrodę Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali: Jerzy Brąglewicz. Laureat pełni funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PGE Energia Ciepła - Oddział Elektrociepłownia W Gorzowie Wielkopolskim, Bronisław Szczeciński pełniący funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PKP PLK S.A. ‑ Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu oraz Andrzej Jan Kozłowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie ESSITY Operations Poland Sp. z o.o.

Ponadto w konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora wyróżnieniami Głównego Inspektora Pracy uhonorowani zostali: Adam Bujak, Wiesław Chechelski, Dariusz Filarowski, Zbigniew Judasz, Krzysztof Kuśnierz,  Paweł Marciniak, Sławomir Mitrus, Zbigniew Palacz, Adam Siwak, Piotr Stokfisz, Roman Szwed, Stanisław Węsierski, Paweł Zdrojewski.

W trakcie zamkowej gali oprócz nagród głównego inspektora pracy pracodawcy odebrali także dyplomy gratulacyjne i nagrody przyznane przez partnerów społecznych.

24

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda wyróżnił firmę Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.  W imieniu swoich organizacji wyróżnienia wręczyli także Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Zbigniew Żurek, Wiceprezes BCC.

Galę uświetnił koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego.