O bezpieczeństwie w sektorze budowlanym

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 27 listopada 2019 r. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek spotkał się z Prezydentem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Leszkiem Gołąbieckim.

Uczestnicy spotkania  27 listopada 2019 r.
 

W spotkaniu uczestniczyli także: Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Jerzy Wlazło, p.o. Dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji w GIP. Porozumienie dla Bezpieczeństwa reprezentowali Przemysław Matowicki, Przewodniczący grupy roboczej oraz Michał Wasilewski, Koordynator PBB.

Przedstawiciele PIP i PBB podsumowali efekty dotychczasowej współpracy. Rozmawiano miedzy innymi o wspólnych przedsięwzięciach w obszarze budowania kultury bezpieczeństwa pracy, a także o inicjowaniu działań mających na celu zacieśnianie współpracy z organizacjami i instytucjami, które w swoich statutach mają zapisaną prewencję wypadkową.