Nagrodzono laureatów konkursu „Moja Wizja Zero”

27 listopada 2019 roku w Ministerstwie Rolnictwa wręczono nagrody i wyróżnienia dla autorów najlepszych filmów w konkursie. „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”. W uroczystości wziął udział Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

259A7248edited

259A7230

Celem akcji jest propagowanie wśród młodzieży właściwych zachowań związanych z pracą w gospodarstwie rolnym. W konkursie wzięło udział 72 uczniów w wieku 15-24 lat. Zakwalifikowano 60 filmów, odznaczających się zgodnością z tematyką konkursu, oryginalnością i pomysłowością oraz walorami estetycznymi. Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Kaja Barton z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, II miejsce – Adam Rybitwa z Zespołu Szkół CKR w Karolewie, III miejsce – Michał Dudek z Zespołu Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku. Przyznano także 4 wyróżnienia.

Do obecnych na gali zwrócili się: Szymon Giżyński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Marcelo Abi-Ramia Caetano, sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA).

259A7258edited

Dyplomy uznania otrzymali dyrektorzy i nauczyciele ze szkół, których uczniowie odnieśli sukces w konkursie.

259A7223edited

Organizacja konkursu jest jednym z działań propagujących zainaugurowaną w czerwcu tego roku Strategię „Wizji Zero” w sektorze rolniczym w Polsce. Głównym celem strategii jest zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych przez tworzenie lepszych warunków pracy i poprawę zdrowia rolników. Organizatorami konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, partnerem – Państwowa Inspekcja Pracy, partnerem medialnym  – TVP Info.