• RSS
  • Wersja tekstowa
26.11.2019 Artykuł archiwalny

Nowy szef łódzkiego okręgu

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek z dniem 2 grudnia 2019 r. powierzył Arturowi Szymbarze pełnienie obowiązków Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi. Pismo powierzające obowiązki wręczył osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Ł

Uroczystość odbyła się 2 grudnia w obecności: Zastępcy Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń Głównego Inspektoratu Pracy Iwony Hadacz, Zastępcy OIP ds. nadzoru w Łodzi Grażyny Ślawskiej, p.o. Zastępcy OIP ds. Prawno-Organizacyjnych w Łodzi Aleksandry Kępniak oraz kierowników oddziałów OIP, nadinspektorów - koordynatorów sekcji i przedstawicieli związków zawodowych.