• RSS
  • Wersja tekstowa
05.12.2019 Artykuł archiwalny

Pismo Głównego Inspektora Pracy z dnia 5 grudnia 2019 roku

Szanowni Państwo.

W związku ze stanowiskiem Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, negatywnie opiniującym moją inicjatywę, aby dzień 27 grudnia 2019 r. był dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników, a w związku z tym dzień 14 grudnia 2019 r. byłby dniem pracy, uwzględniając to stanowisko - z którym osobiście się nie zgadzam - uprzejmie informuję, że dzień 27 grudnia 2019 r. będzie normalnym dniem roboczym.

W moim przekonaniu wolne w dniu 27 grudnia 2019 r. pozwoliłoby pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy pełniej przeżywać Święta Bożego Narodzenia zgodnie z tradycją, w rodzinnej atmosferze. Pragnę zauważyć, że Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” pozytywnie zaopiniowała moją inicjatywę. Konieczność świadczenia pracy w dniu 27 grudnia 2019 r. tę możliwość – w mojej ocenie – zakłóci.

Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wskazał w swoim stanowisku, że dla wielu pracowników oba weekendy przypadające w okresie ostatnich dwóch tygodni przed świętami Bożego Narodzenia to okres wzmożonych przygotowań do tychże świąt, których nierzadko nie można dokonać w dniach roboczych z uwagi na istniejące inne obowiązki zawodowe i rodzinne związane z codziennym życiem. Ponadto Związek ten wskazał, że w ocenie jego członków „dołożenie” w tym trudnym okresie dodatkowego dnia pracy ujemnie odbije się na przygotowaniu rodzin i gospodarstw domowych do tak ważnych w polskiej kulturze świąt.

Szanując stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, który powołuje się na opinię swoich członków oraz pozostałych pracowników, postanowiłem nie dokonywać zmian w rozkładzie czasu pracy w grudniu br.

 

Z wyrazami szacunku,

Główny Inspektor Pracy

Wiesław Łyszczek