• RSS
  • Wersja tekstowa
06.12.2019 Artykuł archiwalny

Seminarium o starzeniu się społeczeństwa

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 5 grudnia 2019 r. wziął udział w seminarium Sieci ISSA – największej na świecie organizacji zrzeszającej narodowe instytucje zabezpieczenia społecznego. Zorganizowane w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie sesje służyły konfrontacji międzynarodowych doświadczeń w zakresie starzenia się społeczeństwa.

259A7555edited

Prelegenci z Polski, Szwajcarii, Kanady, Rosji, Czech i Niemiec przedstawili prognozy demograficzne, czynniki mające wpływ na politykę społeczną, aktywność zawodową po przejściu na emeryturę oraz innowacyjne rozwiązania i zmiany w systemach emerytalnych krajów europejskich.

259A7606edited1

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zaznaczył, że zarówno prognozy demograficzne, jak i dane statystyczne informują o wydłużaniu się średniej długości ludzkiego życia, a o za tym idzie osób starszych na rynku pracy będzie coraz więcej. Niejednokrotnie chcą się one rozwijać i korzystać z życia zawodowego w sposób aktywny. Sprawność zawodowa ludzi w podeszłym wieku może być wysoka, szczególnie że rezultaty pracy zależą często w większym stopniu od ich wiedzy i doświadczenia.

259A7561edited

Jak podkreślił Wiesław Łyszczek, starszym pracownikom należy dać szansę, powierzając takie zadania, które będą mogli wykonywać perfekcyjnie, adekwatnie do swojego wieku i możliwości. Ich wiedza i doświadczenie powinny być wykorzystywane i postrzegane w firmie jako ważny element ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. W związku z powyższym niezmiernie potrzebne jest wspólne poszukiwanie legislacyjnych rozwiązań, które przyniosą konkretne korzyści natury gospodarczej, jak i społecznej oraz pomogą pomyślnie realizować politykę zabezpieczeń społecznych w naszym kraju.