• RSS
  • Wersja tekstowa
09.12.2019 Artykuł archiwalny

Nagrody dla najaktywniejszych dziennikarzy

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wręczył nagrody dla dziennikarzy za szczególne zaangażowanie w upowszechnianie problematyki ochrony pracy. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 9 grudnia 2019 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

259A7717edited

– Doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy pokazują, że w naszym społeczeństwie znajomość przepisów prawa pracy a nawet podstawowych zasad bhp jest wciąż niezadowalająca. Dlatego wszelkie formy i kanały dotarcia do odbiorców z przekazem dotyczącym bezpiecznych zachowań w pracy, czy egzekwowania praw pracowniczych są bardzo pożądane.

Państwowa Inspekcja Pracy obok działalności kontrolno-nadzorczej prowadzi także rozbudowaną działalność prewencyjną, kierowaną do poszczególnych branż, środowisk oraz grup społecznych. Współpraca z mediami to naturalne poszerzenie grona odbiorców treści dotyczących ochrony pracy i jej bezpiecznego wykonywania. Liczę, że w swojej dalszej pracy będziecie Państwo wspierać i nagłaśniać kampanie, które Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi. Ze swej strony oferuję pełną otwartość na współpracę i pomoc przy tworzeniu materiałów poświęconych bezpieczeństwu pracy i działalności Państwowej Inspekcji Pracy – powiedział Główny Inspektor Pracy.

259A7703edited

Statuetki i dyplomy z rąk Wiesława Łyszczka odebrali: Michał Ossowski, redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”, Paweł Żebrowski, redaktor prowadzący portalu Prawo.pl, Paweł Lisowski z TVP3 Kraków, Anna Moraniec z „Super Nowości Rzeszów” oraz Daria Kazuła-Pietraszek i Joanna Sikora z TVP3 Bydgoszcz.

nagr

Podsumowując 2019 r., Wiesław Łyszczek zaznaczył, że wzrasta świadomość społeczeństwa, pracownicy znają swoje prawa, co wiąże się z rosnącą liczbą skarg. Jednocześnie wzrosło więc zapotrzebowanie na inspektorów pracy. – W samej Warszawie zgłoszono ponad 10 tys. skarg – powiedział GIP.

Główny Inspektor Pracy zwrócił także uwagę na dobrą współpracę m.in. z KRUS przy programie prewencyjnym „Wizja zero”, mającym na celu diametralne zmniejszenie wypadków w pracy, a także na potrzebę inicjatywy legislacyjnej mającej zwiększyć kompetencje PIP.

W spotkaniu uczestniczył p.o. rzecznika prasowego GIP Tomasz Zalewski.