• RSS
  • Wersja tekstowa
11.12.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie opłatkowe w ZUS

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 11 grudnia 2019 r. wziął udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w siedzibie I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

IMG7575edited

W spotkaniu uczestniczyli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Prof. Gertruda Uścińska, Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz.

IMG7545edited

Życzenia rodzinnych świąt, dobrych chwil, błogosławieństwa Bożego, „abyśmy z nową energią, nową siłą spotkali się już w Nowym Roku i dalej działali dla dobra wspólnego, dobra Polski i Polaków” złożyła zebranym Minister Marlena Maląg.

IMG7552edited

Prof. Gertruda Uścińska mówiła o dokonaniach ZUS w ostatnim okresie, podejmowanych działaniach i wyzwaniach stojących przed urzędem. „Bardzo ciężko pracujemy, żeby służyć obywatelom i zyskać ich zaufanie. Startowaliśmy z bardzo słabego pułapu, bardzo negatywnych ocen ZUS, nie do końca słusznych. Jeśli dzisiaj mamy mniej negatywnych i więcej pozytywnych opinii, ponad połowa społeczeństwa darzy nas zaufaniem, to jest też wynik tej naszej ciężkiej pracy” – powiedziała Prezes ZUS.

IMG7538edited

Jak poinformowano w trakcie spotkania, Prof. Gertruda Uścińska została ponownie wybrana na 3-letnią kadencję członka Biura Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA i jako pierwszej kobiecie w historii powierzono jej kierowanie Komitetem Sterującym Komisji Technicznej ISSA. Prezes ZUS otrzymała gratulacje od zgromadzonych.

IMG7578edited

Dzielenie się opłatkiem poprzedziły życzenia świąteczne od Kardynała Kazimierza Nycza, który poprowadził także krótką modlitwę i pobłogosławił opłatki.

IMG7582edited