• RSS
  • Wersja tekstowa
13.12.2019 Artykuł archiwalny

Nagrody w Konkursie Poprawy Warunków Pracy

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 12 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 47. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Głównego Inspektora Pracy reprezentował zastępca Bogdan Drzastwa.

259A7909edited

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek w liście skierowanym do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg i uczestników konkursu podkreślił, że Państwowa Inspekcja Pracy z dużą satysfakcją angażuje się w inicjatywy ukierunkowane na poprawę warunków pracy, wśród których Konkurs Poprawy Warunków Pracy zajmuje szczególne miejsce.

259A8151edited

Marlena Maląg w swoim wystąpieniu podkreśliła, że biorąc pod uwagę to, jak wiele czasu spędzamy w pracy, bardzo ważne jest, aby zapewnić pracownikom bezpieczne i godne warunki pracy. Przypomniała, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznacza corocznie na wypłaty świadczeń związanych z wypadkami ponad 5 mld zł.

Nagroda I stopnia

Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: rozwiązania techniczne i technologiczne, przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne, prace naukowo-badawcze, w tym nagrodę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kategorii prac naukowo-badawczych za opracowanie, które może być wykorzystywane w rolnictwie.

259A8069edited

259A8085edited

Konkurs Poprawy Warunków Pracy organizowany jest corocznie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z innymi ministerstwami, urzędami kontroli, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi od 1972 r. Ma na celu eliminowanie wypadków przy pracy i ryzyka powstawania chorób zawodowych oraz wyróżnianie i promowanie projektów edukacyjnych i popularyzujących tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy. Z roku na rok powiększa się baza wyłonionych przez sąd konkursowy najlepszych praktyk ukierunkowanych na poprawę warunków pracy. Upowszechnianie i wcielanie w życie nowych rozwiązań skłania pracodawców i pracowników do kształtowania bezpiecznego środowiska pracy – będącego wyznacznikiem naszych wspólnych działań.

mrp