Podsumowanie roku Wszechnicy SIP

Z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy 18 grudnia 2019 r. podsumowano rok szkoleniowy Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

bd

Wyróżniający się społeczni inspektorzy pracy: Katarzyna Michalak, Agnieszka Paszyn i Wiesław Domaradzki otrzymali nagrody oraz gratulacje od Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Bogdana Drzastwy oraz Barbary Serafinowskiej i Andrzeja Pogórskiego z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.

Sekretarz Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Grzegorz Makul podziękował społecznym inspektorom pracy za ich wytrwałość i pracę oraz przedstawicielom PIP za wsparcie merytoryczne udzielane wszechnicy.