Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
15.01.2020 Artykuł archiwalny

„Buduj bezpiecznie” w nowej formule

Z udziałem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka 14 stycznia 2020 r. obradowała w Warszawie Rada Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

IMG7649edited 1edited

Tematem obrad był m.in. rozwój konkursu „Buduj bezpiecznie”.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Pracy powołanym w celu wyrażania opinii i formułowania wniosków, dotyczących inicjowania różnorodnych przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w budownictwie oraz organizowania współpracy zainteresowanych tą problematyką organów, urzędów, instytucji i organizacji. Na jej czele stoi przewodniczący Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

„Inspektorzy pracy na co dzień napotykają na budowy, które są zarządzane bardzo dobrze, oraz na takie, gdzie stan bezpieczeństwa pozostawia wiele do życzenia. Dziś chciałbym, byśmy porozmawiali o budowach, które warto pochwalić” – powiedział, otwierając posiedzenie rady, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Poinformował, że postanowił zmienić formułę konkursu „Buduj bezpiecznie”, uzupełniając ją o etap ogólnopolski.

IMG7656editededited

„Jako porozumienie chcemy aktywnie włączyć się w prace zmierzające do nadania konkursowi rangi ogólnopolskiej’ – stwierdził Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zrzeszającego największych generalnych wykonawców robót budowlanych w kraju.

Porozumienie zaproponowało, aby przyszłymi adresatami konkursy były średnie firmy budowlane (zatrudnienie: 50-250 osób) a w skład komisji weszli członkowie rad ds. bezpieczeństwa w budownictwie przy okręgowych inspektoratach pracy.

IMG7660editededited

Jerzy Wlazło, p.o. dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy, omówił organizację i przebieg konkursu realizowanego od 2002 r. Zaprezentował firmy nagrodzone w ostatniej jego edycji, kładąc nacisk na kryteria wyboru laureatów. Wyjaśnił, że organizowanym w tym roku po raz pierwszy, etapie centralnym ocenianych jest 16 laureatów wojewódzkiego etapu konkursu rozstrzygniętego w 2019 r. Spośród laureatów wojewódzkich 8 uzyskało rekomendację Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Z grona rekomendowanych firm wyłoniona zostanie trójka zwycięzców ogólnopolskiego etapu konkursu, którzy 4 lutego 2020 r. na najbliższych targach „Budma” w Poznaniu otrzymają Nagrody Głównego Inspektora Pracy.

IMG7669editededited

W trakcie dyskusji zastanawiano się, jak usprawnić formułę konkursu, dobrać odpowiednie kryteria, dotrzeć z inicjatywą do jak najszerszej grupy firm. Mówiono również o wybranych problemach bezpieczeństwa pracy w budownictwie, do czego punktem wyjścia była prezentacja dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakuba Chojnickiego poświęcona bezpieczeństwu pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych na placach budów.

„Jeśli będziemy wspólnie tworzyć klimat bezpieczeństwa pracy, jeżeli będziemy reagować na zagrożenia, piętnować odpowiedzialnych za nieprawidłowości, to myślę, że bezpieczeństwo na naszych budowach będzie coraz większe” – powiedział pod koniec obrad wiceprzewodniczący Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Zbigniew Janowski.