• RSS
  • Wersja tekstowa
16.01.2020

Porozumienie z Państwową Inspekcją Sanitarną

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas 15 stycznia 2020 r. podpisali porozumienie o współdziałaniu.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas

Jak zaznaczył szef GIP, podstawowym celem działań Państwowej Inspekcji Pracy jest poprawa stanu ochrony pracy w naszym kraju. Osiągnięcie tego celu nie byłoby jednak możliwe bez szerokiego wsparcia sojuszników inspekcji pracy, wśród których szczególne miejsce zajmuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

– Wieloletnie działania naszych urzędów służące poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przynoszą wymierne efekty, a współdziałanie obydwu organów pozwala na kompleksowe podejście do nadzorowanej tematyki bezpieczeństwa pracującego człowieka. Wynikająca z tego coraz skuteczniejsza ochrona zdrowia pracowników przed zagrożeniami środowiska pracy przyczynia się w znacznym stopniu do zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz do ich zwalczania – zaznaczył Wiesław Łyszczek.

Główny Inspektor Pracy podkreślił, że podpisanie porozumienia jest ukoronowaniem owocnej współpracy instytucji. Stanowi ono potwierdzenie codziennego trudu podejmowanego przez inspektorów i daje podstawy do jeszcze bardziej owocnej współpracy – bo przecież i tak najważniejszy jest człowiek, jego zdrowie i bezpieczeństwo, o co Inspekcja Pracy oraz Inspekcja Sanitarna skutecznie od lat zabiegają.     

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas

Jarosław Pinkas z kolei zapewnił, że porozumienie jest kontynuacją znakomitej współpracy, która była do tej pory. Pokazuje ono, że potrafimy wspólnie działać, wymieniać informacje, że mamy państwo, które potrafi kontrolować. Kontrola nie może być jednak dolegliwa. Między innymi dlatego podpisujemy to porozumienie. Dzięki niemu pracownicy będą jeszcze bardziej bezpieczni.

Współpraca stron skupi się przede wszystkim na wymianie informacji o kontrolach, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, decyzjach dotyczących unieruchomienia zakładu pracy, o stosowaniu i występowaniu substancji chemicznych, mieszanin, produktów biobójczych, szkoleniach, seminariach, realizacji wspólnych projektów.

drz

Głównemu Inspektorowi Pracy towarzyszyli m.in. Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa i przedstawiciele kierownictwa GIP.

gis1oo