Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
20.01.2020 Artykuł archiwalny

Wręczenie aktów powołania nowym członkom ROP

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Radę Ochrony Pracy XI kadencji. Uroczystość wręczenia aktów powołania nowym członkom ROP odbyła się 20 stycznia 2020 r. w siedzibie Sejmu. Wziął w niej udział Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek z zastępcami: Bogdanem Drzastwą, Andrzejem Kwalińskim i Dariuszem Mińkowskim.

N9iL6xjg

Podczas uroczystości Wiesław Łyszczek, w imieniu własnym, kierownictwa i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, złożył gratulacje nowo powołanym członkom Rady Ochrony Pracy. Podkreślił, że inspekcja pracy zawsze z dużą uwagą wsłuchuje się w głos Rady Ochrony Pracy. Wypracowane przez członków ROP stanowiska oraz cenne wnioski i opinie stanowią bowiem duże wsparcie dla pracy urzędu, trafnie definiując i wskazując potrzeby społeczne oraz kierunki rozwoju działań PIP.

SvkhVbpQ

Przewodniczącym Rady Ochrony Pracy został ponownie poseł Janusz Śniadek.

IFox2Ixg

fot. Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki