Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
27.01.2020 Artykuł archiwalny

Komisja Finansów akceptuje budżet PIP

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 24 stycznia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2020 w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. W obradach uczestniczył Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek z zastępcą Bogdanem Drzastwą i grupą współpracowników.

IMG7693edited

Opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przedstawił poseł Janusz Śniadek. Podkreślił, że „planowany na 2020 r. wzrost funduszu wynagrodzeń w PIP należy uznać za w pełni uzasadniony ze względu na konieczność pozyskiwania przez inspekcję wysokokwalifikowanej kadry inżynieryjnej i prawnej niezbędnej wobec pojawiających się nowych wyzwań w sferze ochrony pracy”. Ponadto proponowany budżet gwarantuje realizację przez Państwową Inspekcję Pracy ustawowych zadań.

IMG7701edited

Koreferat wygłosił poseł Wojciech Saługa. Stwierdził, że projekt budżetu nie budzi kontrowersji, przygotowany został solidnie i prawidłowo. Komisja Finansów Publicznych nie wniosła uwag do opinii Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.