• RSS
  • Wersja tekstowa
27.01.2020 Artykuł archiwalny

Krótkofalowcy promują jubileusz PIP

W Kielcach na terenie Politechniki Świętokrzyskiej 24 stycznia 2020 r. odbyło się podsumowanie krótkofalarskiej akcji dyplomowej „100 lat Państwowej Inspekcji Pracy”

Akcja dyplomowa krótkofalowców została przeprowadzona przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Polski Związek Krótkofalowców przy współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Nawiązywała ona do podpisania 3 stycznia 1919 r. przez Marszałka Józefa Piłsudskiego dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy. Udział w niej mogą brać wszystkie amatorskie stacje klubowe i indywidualne stacje nadawcze i nasłuchowe zlokalizowane na terytorium Polski oraz stacje zagraniczne.

Jak podkreślał prezes Polskiego Związku Krótkofalowców  Waldemar Sznajder, polega ona na tym, że uruchamiane są radiostacje ze specjalnymi znakami wywoławczymi, które w ograniczonym czasie, zazwyczaj kilku tygodni, nawiązują połączenia radiowe z radioamatorami na całym świecie. Jest to okazja do promocji wydarzenia i poinformowania korespondentów i innych słuchających o rocznicy i szczegółach wydarzenia itd.

List od Głownego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka do uczestników spotkania odczytał Doradca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka.

- Dzisiejsze spotkanie jest potwierdzeniem zasadności stałego rozwijania inicjatyw prewencyjno-promocyjnych przez Państwową Inspekcję Pracy. Jako Urząd staramy się bowiem dotrzeć do jak największej liczby osób, stosując urozmaicone formy przekazu – napisał Wiesław Łyszczek.

Szef GIP zaznaczył, że inicjatywa środowiska krótkofalowców to ciekawe przedsięwzięcie, które połączyło pasję z popularyzacją wiedzy o inspekcji pracy, jej historii i roli, jaką odgrywa w dniu dzisiejszym.

Podczas imprezy wystąpił Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, dr inż. Józef Ciosmak oraz Tomasz Ciepielowski i Paweł Tatarczuch. Zaprezentowano m.in. chlubne karty polskiego krótkofalówkarstwa, tj. Enigma, radiostacja Błyskawica czy wsparcie dla ratownictwa w latach 1927 i 1997.

Laureaci
Grzegorz Nieradka
Krótkofalarska akcja dyplomowa wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz
Prof. dr. hab. inż. Wiesław Trąmpczyński rektor PŚk
Poseł Agata Wojtyszek
prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Waldemar Sznajder
Szef OIP Kielce

259A0377edited