Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
06.02.2020 Artykuł archiwalny

Solidarność przeciwna ograniczeniu budżetu PIP

Niezależny Samorządowy Związek „Solidarność” sprzeciwia się ograniczaniu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy – czytamy w piśmie skierowanym do wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego przez Przewodniczącego Solidarności Piotra Dudę.

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów publicznych 29 stycznia 2020 r. poseł Henryk Kowalczyk zgłosił poprawkę nr 168 do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy, mającą na celu zmniejszenie wydatków PIP o 13.659 tys. zł.

Odrzucenie poprawki  Solidarność argumentuje coraz większą liczbą ustawowych zadań powierzanych Państwowej Inspekcji Pracy (obowiązki wynikające z wprowadzenia wolnych od handlu niedziel, kontynuowanie kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, wzmożone kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców, zadania wynikające z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych). Według Związku sprawność funkcjonowania oraz szybkość podejmowania decyzji przez odpowiednio wynagradzanych inspektorów i pracowników Inspekcji Pracy gwarantuje zwiększenie przestrzegania praw pracowniczych.

PDS