Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
11.02.2020 Artykuł archiwalny

Rocznica podbeskidzkiego strajku

6 lutego 2020 r. w  39 rocznicę zakończenia podbeskidzkiego strajku generalnego podbeskidzka Solidarność zorganizowała uroczystości, upamiętniające tę ważną dla związku datę. W uroczystościach w Bielsku - Białej uczestniczył Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

a-115edited

Przewodniczący podbeskidzkiej Solidarności Marek Bogusz powitał  uczestników obchodów a szczególnie bohaterów protestu oraz działaczy podziemnych struktur „Solidarności” z lat stanu wojennego.

obchody-4

Strajk, którego rocznicę upamiętniono trwał od 27 stycznia do 6 lutego 1981 r. Rozpoczął się w zakładzie tkackim „Bewelana” i szybko rozprzestrzenił się na całe województwo bielskie. Brało w nim udział  bliski 20 tysięcy pracowników z ponad 400 zakładów pracy i instytucji. Protest doprowadził do odwołania skorumpowanych władz partyjnych i administracyjnych  Bielska Białej oraz województwa bielskiego.

IMG1566

Prezydent RP Andrzej Duda napisał do uczestników rocznicowych uroczystości list, który odczytała doradca Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik.

- W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz moim własnym chylę czoła przed umiłowaniem wolności, przed prawością i odwagą tysięcy ludzi pracy, którzy tamtej zimy stanęli razem, ręka w rękę, żeby bronić swojej godności, żeby położyć kres wyzyskowi i jawnej niegodziwości” – napisał do uczestników rocznicowych uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda.

Wiesław Łyszczek w trakcie głównych uroczystości, zorganizowanych w Bielskim Centrum Kultury podkreślił, że strajk przeszedł do historii jako wydarzenie bezprecedensowe i na trwale wpisał się w dzieje Bielska-Białej, regionu podbeskidzkiego i całego kraju.

Pozdrowienia dla zebranych i dla wszystkich bohaterów podbeskidzkiego strajku z 1981 roku przekazali także diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Józef Oleszko i przedstawiciel biskupa diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Adriana Korczago ks. Waldemar Szajthauer, a także – za pośrednictwem przekazu filmowego – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Stanisław Szwed i Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska.

 W obchodach rocznicy strajków Państwową Inspekcję Pracy reprezentowałi także: Iwona Hadacz, Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń GIP, Piotr Kalbron, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, Karol Pietrasina, Kierownik Oddziału PIP w Bielsku-Białej.