Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
12.02.2020 Artykuł archiwalny

Plany pracy PIP na komisji sejmowej

Na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 11 lutego 2020 r. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przedstawił „Program działania PIP na 2020 rok”.

IMG7776 -- kopia

Wiesław Łyszczek, przedstawiając „Program działania PIP na 2020” rok podkreślił, że Państwowa Inspekcja Pracy, planując swoje działania, chce osiągnąć efekt, jakim jest poprawa bezpieczeństwa i poszanowania praw pracowników. Na 2020 rok zaplanowano przeprowadzenie 72 tys. kontroli, czyli o 2 tysiące więcej od zaplanowanych na rok 2019.

IMG7780 -- kopiaedited

Uczestnicy obrad zadawali przedstawicielom PIP pytania dotyczące planowych działań kontrolnych i prewencyjnych inspektorów pracy. Poruszano m.in. kwestie związane ze zwalczaniem nadużywania umów cywilnoprawnych, kontrolą legalności zatrudnienia cudzoziemców i udzielaniem wsparcia mikroprzedsiębiorcom. Posłowie interesowali się także możliwościami kontrolnymi urzędu w związku wysokością budżetu, jakim będzie dysponowała inspekcja w bieżącym roku.

Wyjaśnień udzielali uczestniczący w pracach komisji przedstawiciele inspekcji: Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP,  Grzegorz Gałek, p.o. Dyrektor Departamentu Analiz i Statystyki GIP, Wojciech Gonciarz, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP, Katarzyna Mietelska, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Marek Popkiewicz, p.o. Wicedyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP, Grzegorz Nieradka, Doradca Głównego Inspektora Pracy.

Członkowie komisji, której obradom przewodniczył Poseł Janusz Śniadek, przyjęli informację dotyczącą planów działalności inspekcji pracy w 2020 r.