Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
12.02.2020 Artykuł archiwalny

Rośnie skuteczność działań prewencyjnych w rolnictwie

„Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia w gospodarstwach rolnych osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego” - była wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy 11 lutego 2020 r. w siedzibie Sejmu. W posiedzeniu uczestniczył Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek z Zastępcą Głównego Inspektora Pracy Bogdanem Drzastwą.

IMG7759edited

Jak poinformowała Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik, dane statystyczne na temat wypadków świadczą o znaczącej poprawie w ostatnich latach bezpieczeństwa pracy na terenach wiejskich. W 2019 r. do KRUS zgłoszono 13 641 wypadków, o 11 % mniej niż w roku poprzednim, a od 2010 r. liczba wypadków zmniejszyła się o prawie połowę. W dwóch ostatnich latach wskaźnik wypadkowości zmalał z 9,5 do 8,5. Liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków od 2010 r. zmniejszyła się o blisko 40 %.

Na poprawę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie istotny wpływ ma działalność prewencyjna podejmowana w tym środowisku przez liczne instytucje, urzędy i organy, w tym Państwową Inspekcję Pracy.

IMG7743edited

„Realizując ustawowe zadania Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje inicjatywy edukacyjne doradcze i popularyzatorskie mające na celu przeciwdziałanie nieszczęśliwym zdarzeniom wśród osób pracujących i mieszkających w gospodarstwach rolnych. Działaniami prewencyjnymi inspekcji pracy objęci są nie tylko rolnicy ale także członkowie rodzin rolniczych, uczniowie i studenci szkół rolniczych oraz mieszkańcy obszarów wiejskich - stwierdził podczas posiedzenia Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

Szerzej wielokierunkowe inicjatywy profilaktyczne PIP na rzecz ochrony życia i zdrowia w środowisku wiejskim przybliżyła członkom Rady Ochrony Pracy Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Katarzyna Mietelska. Omówiła główne kierunki oddziaływań prewencyjnych PIP w rolnictwie, koncentrując się na przedsięwzięciach informacyjno-edukacyjnych, takich jak: szkolenia, wizytacje gospodarstw, doradztwo techniczne, publikacja broszur i materiałów prewencyjnych oraz na działaniach popularyzatorskich, głównie konkursach. Podkreśliła znaczenie współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami działającymi na rzecz rolnictwa, w tym zwłaszcza z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Poseł Janusz Śniadek, Państwową Inspekcję Pracy reprezentował także Doradca GIP Grzegorz Nieradka.