Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
14.02.2020 Artykuł archiwalny

O przyszłości szkól rzemieślniczych

12 lutego 2020 r. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, odbyło się III Forum Szkół Rzemiosła. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Grzegorz Nieradka, Doradca Głównego Inspektora Pracy oraz Katarzyna Mietelska, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

DSC0554-scalededited

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb, cechów oraz branżowych szkół rzemieślniczych z całej Polski, administracji państwowej oraz partnerzy społeczni.

DSC0568-scaled

III Forum Szkół Rzemiosła, którego tematem było Nowelizacja prawa oświatowego - implikacje dla szkół rzemieślniczych”, otworzył Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Prezes ZRP wyraził nadzieję, że tegoroczne spotkanie zapewni przestrzeń do rzeczowej debaty, której wnioski, przeniesione na gremium decyzyjne, przyczynią się do realizacji kolejnych pożądanych przez rzemiosło zmian systemowych.

DSC0598-scaled

Grzegorz Nieradka, Doradca Głównego Inspektora Pracy, odczytał list Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy. W skierowanych do uczestników słowach Główny Inspektor Pracy podkreślił, jak ważne jest tworzenie atrakcyjnej oferty dla młodych ludzi, szukających rozwoju swoich talentów w szkołach zawodowych. Szkoły branżowe to przyszłość rzemiosła, które podobnie jak przemysł potrzebuje dobrze przygotowanych kadr opierających swoje umiejętności zarówno na bazie tradycyjnych technik, jak i nowych, zaawansowanych technologii