20.02.2020

O zdrowiu i bezpieczeństwie pielęgniarek

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski 19 lutego 2020 r. wziął udział w konferencji „Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych” w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Organizatorem konferencji była Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

IMG7843edited

Podczas spotkania omawiano problematykę z zakresu oceny zdrowia pielęgniarek i położnych wykonujących zawody podwyższonego ryzyka oraz zapewnienia temu środowisku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Mówiono o roli kierowników podmiotów leczniczych oraz organów założycielskich w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy pielęgniarek i położnych. Przedstawiono również propozycje rozwiązań systemowych w sferze ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.

IMG7842edited

Na konferencji Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała także Karolina Główczyńska-Woelke, Kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy w Departamencie Nadzoru i Kontroli GIP.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner199867
 • banner218245
 • banner186222
 • banner201670
 • banner172098