Międzynarodowa Konferencja Europa Karpat

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 22 lutego wziął udział w międzynarodowej konferencji Europa Karpat w Krasiczynie, podczas której parlamentarzyści, ministrowie, przedstawiciele biznesu z kilkunastu krajów dyskutowali o płaszczyznach rozwoju, wspólnych wartościach w Europie Wschodniej.   

Podczas sobotniego panelu „Jakiej Europy chcemy? Jak zreformować Unię?" z udziałem m.in. Profesora  Zdzisława Krasnodębskiego i Szefa Gabinetu Prezydenta RP Ministra Krzysztofa Szczerskiego rozmawiano o przyszłości Europy w kontekście prawa i wolności, kryzysu klimatycznego, sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Poruszono także temat interesów ekonomicznych poszczególnych krajów, w tym dyrektywy transportowej.

Kolejny panel tego dnia, z udziałem m.in. Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, poświęcony był eliminacji barier infrastrukturalnych, komunikacji, drogom (m.in. będącą szansą na wiele nowych miejsc pracy Via Carpatii) i kolei szybkiego ruchu.

Trzeci sobotni panel o współpracy parlamentarnej w Europie Środkowej prowadził wicemarszałek Sejmu, członek Rady Ochrony Pracy Ryszard Terlecki. Paneliści skupili się na wspólnych projektach, kryzysie migracyjnym, pokoju w regionie i budowaniu silnych sąsiedzkich relacji.

Konferencji Europa Karpat towarzyszyła wystawa z okazji 10-lecia Kongresu Polska Wielki Projekt, istotnego także z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy. Tematy związane z rynkiem pracy i wiążącymi się z nim problemami były niejednokrotnie podnoszone podczas kongresowych konferencji.

W konferencji wzięli udział także Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz prezes PGNiG, były Minister Finansów Jerzy Kwieciński. Wiesławowi Łyszczkowi towarzyszył Doradca Grzegorz Nieradka.

 

842845861995550378248758397622311720583168n
Ryszard Terlecki
Minister Adamczyk

Jerzy Kwieciński Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Europa Karpat
259A3230edited