Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
02.03.2020 Artykuł archiwalny

Wizyta studyjna zagranicznych partnerów

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie 25 i 26 lutego 2020 r. gościli z wizytą studyjną przedstawiciele zagranicznych inspekcji pracy w ramach europejskiego projektu „Usprawnianie współpracy transgranicznej w zakresie delegowania pracowników (Eurodelegowanie)”.

W wizycie wzięły udział delegacje inspekcji pracy z: Norwegii, Szwecji, Estonii, Łotwy, Luksemburga, a także przedstawiciele Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

R

Uczestników powitały: Barbara Kiełt, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie oraz Aneta Gronowicz, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy.

Zagraniczni inspektorzy pracy mieli możliwość poznać kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy oraz strukturę i zadania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, które zaprezentowała Aleksandra Kalka, Starszy Inspektor Pracy z OIP Rzeszów.

Natomiast przedstawiciele Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przybliżyli uczestnikom spotkania działania SG w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, podkreślając istotną rolę współpracy PIP i SG w trakcie działań kontrolnych.

R2

Uczestnicy spotkania wzięli również udział w wizytach kontrolnych realizowanych w sektorach rolnictwa i pracy tymczasowej pod kierunkiem Aleksandry Kalki i Piotra Zoły, starszych inspektorów pracy z OIP Rzeszów oraz Adama Tulei, Nadinspektora Pracy, Kierownika Oddziału w Krośnie.

W drugim dniu wizyty Marek Popkiewicz, Wicedyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy, przedstawił zadania PIP w zakresie delegowania pracowników oraz wymiany informacji w ramach Systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), ze szczególnym uwzględnieniem współpracy prowadzonej z państwami reprezentowanymi podczas spotkania.

Ważnym elementem spotkania były wystąpienia poszczególnych uczestników dotyczące usprawniania współpracy administracyjnej pomiędzy instytucjami oraz dostępności informacji zawartych w krajowych rejestrach i bazach danych.

R3

W spotkaniach z zagranicznymi gości uczestniczyła również Nina Dulna, Tłumacz z Sekcji Współpracy z Zagranicą w Głównym Inspektoracie Pracy.