Rada Dialogu Społecznego o spowolnieniu gospodarczym

Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego 4 marca 2020 r. w Warszawie z udziałem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka zdominowała debata na temat spowolnienia gospodarczego, wynikających z tego wyzwań i zagrożeń. Inicjatorem debaty było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

IMG7883edited

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski podkreślił, że spowolnienie gospodarcze jest już odczuwalne zarówno przez pracowników jak i przedsiębiorców. Zwiększają się obawy przed szybko rosnącymi cenami i inflacją, która w styczniu 2020 r. wyniosła już 4,4 %. Uderza to przede wszystkim w gospodarstwa domowe.

IMG7885edited

Związkowców szczególnie niepokoi sytuacja na rynku pracy. „W Polsce pracuje tylko 63% osób w wieku 18-65 lat (bez uwzględniania bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy – bo to dalej niepracujący). Mówimy o niskim bezrobociu i niedoborze pracowników, ale mało zastanawiamy się jak zaktywizować tych, którzy nie pracują” – stwierdził Andrzej Radzikowski.

Zdaniem OPZZ pilnej interwencji państwa wymaga także system emerytalny, a rosnące obciążenia podatkowe powodują, że ciężar utrzymania państwa w coraz większym stopniu spoczywa na pracujących.

Z kolei w opinii pracodawców, zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego, rząd powinien podjąć kroki przeciwdziałające spowolnieniu gospodarki. Pracodawcy rozważają daleko idące propozycje zmian. Przede wszystkim zależy im na uproszczeniu i skróceniu procedury zatrudniania cudzoziemców, tak by skrócić czas oczekiwania na zezwolenie, co ma coraz większe znaczenie w kontekście ułatwień w zatrudnieniu cudzoziemców wdrożonych ostatnio w Niemczech i Czechach.

Pracodawcy mówią także o potrzebie zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Proponują ponadto wprowadzenie indywidualnych kont czasu pracy, na wzór niemiecki, bez konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny w okresach wzrostu zapotrzebowania na pracę.

Obrady prowadził przewodniczący RDS Andrzej Malinowski. W posiedzeniu uczestniczyła Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz.