• RSS
  • Wersja tekstowa
06.03.2020

PIP chce zmniejszyć ryzyko w transporcie towarów niebezpiecznych

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w konferencji naukowo-technicznej „Przewóz towarów niebezpiecznych” zorganizowanej przez Transportowy Dozór Techniczny pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury 5 marca 2020 r.

Wśród poruszonych tematów znalazły się takie jak stan prawny i planowane zmiany w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, bezpieczeństwo wybuchowe i przeciwpożarowe, prace legislacyjne, awarie i wypadki czy obowiązki właścicieli środków transportu paliw ciekłych wynikające z prawa energetycznego. Jak podkreślano podczas otwarcia konferencji, jest to problematyka ważna ze względu na ekologię i bezpieczeństwo państwa.

Według Głównego Inspektora Pracy konieczne jest wyeliminowanie bądź zminimalizowanie liczby awarii oraz wypadków zaistniałych podczas przewozu towarów niebezpiecznych mogących prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia osób znajdujących się w strefie zdarzenia, jak również skutkujących zanieczyszczeniem bądź degradacją środowiska naturalnego.

Dane Najwyższej Izby Kontroli w latach 2012-2017 pokazują, że na polskich drogach doszło do 8592 zdarzeń z udziałem pojazdów przewożących towary niebezpieczne, przy czym ich liczba wzrosła w tym czasie o 50%. W zdarzeniach tych poszkodowane zostały 5982 osoby, z czego odnotowano 188 ofiar śmiertelnych. W związku z tym NIK zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o „przywrócenie kompetencji m.in. Państwowej Inspekcji Pracy do przeprowadzenia kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej uczestników tego przewozu.

– Mam pełną świadomość potrzeby zmian legislacyjnych, które pomogą wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko w obszarze czynności związanych z transportem towarów niebezpiecznych. Chciałbym, by nasza praca i zaangażowanie przekładały się zawsze na umacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, a efekty naszej współpracy były wyznacznikiem skuteczności realizowanych działań  – mówi Wiesław Łyszczek.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi i Urzędu Regulacji Energetyki. Drugiego konferencji o roli Państwowej Inspekcji Pracy w kontrolowaniu bezpieczeństwa drogowego towarów niebezpiecznych mówiła Sandra Tylutka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Głównemu Inspektorowi Pracy towarzyszyła Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń Iwona Hadacz.

 

Aleh Shaverda Białoruś


Lesław Żarski


GIP Wiesław Łyszczek


PTN II


PTN


PTNI