• RSS
  • Wersja tekstowa
30.04.2020 Artykuł archiwalny

Pandemia a środowisko pracy

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w przeprowadzonym zdalnie 28 kwietnia 2020 r. posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy. Poświęcone było ono wpływowi pandemii COVID-19 na środowisko pracy.

W posiedzeniu obok Głównego Inspektora Pracy uczestniczyli: Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy oraz Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w GIP.

Na zdalnym posiedzeniu ROP
 

Jak przypomniał na wstępie Przewodniczący Rady Ochrony Pracy Poseł Janusz Śniadek, posiedzenie przypadło w Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Tradycyjnie, jak co roku, miało się odbyć w Sali Kolumnowej Sejmu i zgodnie z sugestią Międzynarodowej Organizacji Pracy koncentrować się wokół zagadnienia przemocy i nękania w miejscu pracy. Sytuacja pandemii koronawirusa, w jakiej znalazła się obecnie Polska i pozostałe państwa, wymusiła inny przebieg i tematykę spotkania – odbyło się zdalnie, za pośrednictwem łączy teleinformatycznych, członkowie Rady Ochrony Pracy i goście posiedzenia uczestniczyli w nim, przebywając w miejscach swojego stałego pobytu. Spotkanie odbywało się pod nowym hasłem: „Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie.”

Materiały na temat wpływu pandemii na środowisko pracy przygotował i przedstawił Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Dr. n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras z Zakładu Ergonomii CIOP - PIB przedstawiła aspekty medyczne oddziaływania koronwirusa SARS-CoV-2 na organizm ludzki. Poinformowała, że na świecie liczba zachorowań na wywoływaną przez ten wirus chorobę COVID-19 przekroczyła 3 mln. Jedynym bezpiecznym miejscem jest dziś…Antarktyda. SARS-CoV-2 przyszedł do nas od zwierząt. Powoduje ostrą niewydolność oddechową. W 80 % przypadków przebieg choroby jest łagodny albo bezobjawowy. Śmiertelność to tylko2-3 %. Dlaczego więc jest tak niebezpieczny? Bo charakteryzuje się wysoką zaraźliwością, szybko mutuje, brak naturalnej odporności na niego wśród ludzi, nie wiemy, jak to leczyć i nie mamy szczepionki. „Dopiero go poznajemy, codziennie są nowe doniesienia naukowców, klinicystów, instytucji państwowych na jego temat, to, co wiemy, może się zmienić” – stwierdziła prelegentka.

O środkach ochrony indywidualnej przed koronawirusem mówiła prof. nadzw. CIOP – PIB dr hab. Inż. Katarzyna Majchrzycka, kierująca Zakładem Ochron Osobistych Instytutu. Szczególną uwagę święciła najważniejszym w przypadku koronawirusa ochronom układu oddechowego. Scharakteryzowała parametry masek i innych ochron, przedstawiła metody i wyniki badań ich skuteczności, omówiła sposoby właściwego użycia. Jak podkreśliła, Zakład Ochron Osobistych CIOP – PIB ma pełną możliwość oceny wszystkich środków ochrony indywidualnej, posiada nowoczesne wyposażenie i szerokie kompetencje w tym zakresie.

Z kolei dr Małgorzata Pośniak, Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP – PIB omówiła środki ochrony zbiorowej przed koronawirusem. Jak zaakcentowała, aby skutecznie chronić przed nim pracowników nie wolno zapominać o innych zagrożeniach dla zdrowia obniżających odporność. W tym kontekście wskazała na czynniki fizyczne, chemiczne i psychospołeczne występujące w środowisku pracy.

„Wszyscy znaleźliśmy się na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem a instytut w sposób szczególny. Zainteresowanie naszymi działaniami na tym polu jest ogromne” – powiedziała w podsumowaniu wystąpień przedstawicielek CIOP - PIB Dyrektor Instytutu prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka. Poinformowała, że Zakład Ochron Osobistych odebrał już ok. 30 tys. pytań dotyczących sposobu ochrony przed pandemią, skuteczności stosowanych środków. Odbiera też bardzo dużo zleceń w sprawie badania poszczególnych typów ochron, także spoza Polski. Instytut jest bowiem jedyną placówką naukowo-badawczą w Europie Środkowej i Wschodniej, która posiada notyfikację Komisji Europejskiej w dziedzinie badań środków ochrony indywidualnej.

Wiesław Łyszczek i Jakub Chojnicki w treakcie posiedzenia ROP
 

Odnosząc się do poruszonego w dyskusji problemu zabezpieczenia inspektorów pracy przed koronawirusem, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wyjaśnił, że jeszcze w lutym zlecił okręgowym inspektorom pracy zakup środków dezynfekcyjnych i utrzymywanie wysokich standardów wymagań sanitarno-higienicznych. Zgodnie z jego decyzją, inspektorzy pracy w okręgach co do zasady wykonują swoje obowiązki zdalnie, a kontrole wykonują tylko w przypadkach występowania bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia oraz po wypadkach przy pracy. Również porady prawne udzielane są tylko telefonicznie. „Nie mam sygnałów od inspektorów pracy, by gdziekolwiek brakowało im środków ochrony indywidualnej” – stwierdził Wiesław Łyszczek.

W innym punkcie obrad Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek Głównego Inspektora Pracy o odwołanie ze stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Stanisławy Ziółkowskiej w związku z jej przejściem na emeryturę.