• RSS
  • Wersja tekstowa
30.04.2020

Wirtualnie o problemach pielęgniarek

29 kwietnia 2020 r. Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy uczestniczył w spotkaniu poświęconym omówieniu bieżących problemów środowiska pielęgniarek i położnych. Ze względu na stan epidemii i zagrożenia z nim związane rozmowy odbywały się w formie telekonferencji.

W trakcie telekonferencji
 

W konferencji razem z Głównym Inspektorem Pracy uczestniczyli: Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, Wojciech Gonciarz, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP oraz Iwona Hadacz, Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP.

W trakcie telekonferencji
 

Pielęgniarki i położne reprezentowała m.in. Krystyna Ptok, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Resort zdrowia reprezentowali: Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ponadto w  spotkaniu uczestniczyła Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

W trakcie telekonferencji
 

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy odpowiadali na pytania dotyczące  w szczególności obowiązków pracodawców związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy oraz udzielali wyjaśnień w zakresie korzystania przez personel medyczny ze środków ochrony indywidualnej.