Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
14.05.2020 Artykuł archiwalny

Spotkanie w CIOP

13 maja 2020 r. w Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, rozmawiał z profesor Danutą Koradecką, Dyrektorem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Uczestnicy spotkania w CIOP
 

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie CIOP-PIB, uczestniczyła także Iwona Hadacz, Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP. Rozmowy były poświęcone zawarciu porozumienia między Państwową Inspekcją Pracy a Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Porozumienie między instytucjami, których głównym celem działalności jest ochrona pracy, ma skutkować podjęciem wspólnych projektów na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy.

Tematem rozmów było także przygotowanie zasad bezpiecznego powrotu inspektorów pracy do działalności kontrolnej w terenie. Omawiano możliwości prowadzenia kontroli w sposób zapewniający maksymalną ochronę przez zakażeniem inspektorom pracy i osobom, z którymi mają kontakt w trakcie czynności kontrolnych.

Ponadto uczestnicy spotkania wymienili informacje o bieżącej sytuacji i rozwiązaniach podejmowanych w celu ograniczenia zagrożeń wywołanych koronawirusem. Jednym z tematów dyskusji była skuteczność dostępnych i stosowanych w zakładach pracy środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej.